Despre noi

Composesoratul Grăniceresc Cugir

este constituit în temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 cu modificările şi completările din Legea nr. 247/2005, este persoană juridică cu scop lucrativ şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia din Romania şi legislaţia comunitară. 


Proiectul de înființare a "Miliției Naționale Grănicerești" a fost încheiat la data de 13 octombrie 1761 și aprobat la 16 aprilie 1762 de către Maria Tereza.


În anul 1764, după constituirea Regimentului II de graniță românesc, cu sediul la Năsăud, precum și a celor secuiești, s-a trecut la înființarea Regimentului I de graniță cu sediul la Orlat, căruia i s-a încredințat misiunea de a păzi granița dinspre Țara Românească, începând de la Porțile de Fier și până la Tohan. Grănicerii cugireni făceau parte din Regimentul I, Compnia a IV-a.


Operațiunea a durat până în anul 1766 și a fost condusă de generalul Ziskovic, ajutat de contele Lazăr și de cancelarul transilvan Nicolae Bethlen.


Noi, descendenţii grănicerilor din Cugir, facem parte din  Composesoratul Grăniceresc Cugir şi beneficiem de administrarea în comun a averii strămoşilor noştri.